Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Homogenization effect on precipitation kinetics and mechanical properties of extruded AA7050 alloy

MATERIALPRUEFUNG/MATERIALS TESTING, vol.64, no.10, pp.1-20, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

THE EFFECT OF Zr ON AGING KINETICS AND PROPERTIES OF AS-CAST AA6082 ALLOY

INTERNATIONAL JOURNAL OF METALCASTING, vol.11, no.2, pp.216-222, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Examinations of casting cracks in a high alloy steel valve

MATERIALS TESTING, vol.58, no.9, pp.731-734, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Failure Analysis of a Hardened Steel Clamping Head

MATERIALS TESTING, vol.55, pp.840-844, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Microstructural and Thermal Characterization of Aluminum Bronzes

Kocaeli Journal of Science and Engineering, vol.1, pp.6-10, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Microstructural and Mechanical Characterization of Al-0.80Mg-0.85Si-0.3Zr Alloy

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, vol.17, no.4, pp.73-78, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Inconel 625 süperalaşımın aluminid kaplanması üzerine sıcaklık etkisi

VI. ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.448-453

Aluminid kaplanmış Inconel 625 alaşımın karakterizasyonu

Anadolu 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.187-195

Mechanical and Fractographical Characterization of Extruded Al-Mg-Si-Zr Alloys

5th International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF V), Volos, Greece, 20 - 22 June 2018, vol.188 identifier

Effects of Zirconium on the Recrystallization Behavior and Mechanical Properties of Al-Mg-Si Alloy

1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies (ICAMT’17), Karabük, Safranbolu, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.125-129

Al-Mg-Si-Zr Alaşımında Çökelti Kinetiği ve Rekristalizasyon Davranışının İncelenmesi

8. Alüminyum Sempozyumu (ALUS 08), İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2017, vol.1, pp.280-285

The Effect of Zirconium on the Properties of Homogenized AA6082 Aluminium Alloy

International Conference on Material Science and Technology Book of Abstracts, International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2016), 6 - 08 April 2016, vol.2

An Microscopic Investigation of Zr Addition on The Recrystallization Behaviour of 6082 Aluminum Alloy

VI.th International Metallurgical Congress, Metallurgy, Materials, Enviromental (MME), Ohrid, Macedonia, 29 May - 01 June 2014, pp.51

The characterization of electric arc furnace slag for recycling purposes

VI.th International Metallurgical Congress, Metallurgy, Materials, Enviromental (MME), Ohrid, Macedonia, 29 May - 01 June 2014, pp.134

A fractographical study on a failed hardened steel: Effect of microstructure on the fracture steel

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Greece, 26 - 28 June 2013, pp.126-132 identifier

Aluminyum Silisyum Alaşımlarında Derin Dağlama Tekniği ile Mikroyapısal İnceleme

Uluslararası Katılımlı 20. Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2011 Sustainable Development

Yüksek Hız Çeliğinde Korozyon Davranışının Tarama Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2011

Isıl işlem uygulanmış bir çelikte hasar analizi: mikroyapı-kırılma ilişkisi

IX. Uluslararası Kırılma Konferansı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2011, pp.509-519

Sementasyon Yapılmış Dişli Malzemesinde Hasar Analizi

15th International Metallurgy and Materials Congress, 11 - 13 November 2010, pp.855-864

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme Uygulamaları

3. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, 14 - 15 November 2009

Elektrik ark fırını curufunun grit malzemesi olarak kullanımı için karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.73

Çeliklerde Segregasyon ve Etkileri

International Advanced Technologies Sysmposium(IATS’09), 13 - 15 May 2009

Tren Raylarının Aşınması Üzerine İncelemeler

2nd International Railway Symposium and Railway Trade Exhibition, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.1233-1244 Sustainable Development