Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Hisarlıdağ (Enez-Trakya) Volkanizması Ortaç ve Asidik KayaçlarınınJeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.38, pp.141-160, 2017 (Other Refereed National Journals)

Karabiga Çanakkale Granitoyidinin Jeokimyası

Yerbilimleri, vol.29, pp.29-38, 2004 (Other Refereed National Journals)

Cürek Divriği Granitoyidinin petrografik ve petrolojik özellikleri

KOÜ Yeraltı Araştırma Birimi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.1, pp.99-110, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞENKAYA/ERZURUM KRİZOPRASI (ZÜMRÜTÜ)’NIN GEMOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019

SENKAYA/ERZURUM KRIZOPRASI (ZÜMRÜTÜ)’NIN GEMOLOJIK ÖZELLIKLERI VE KUYUMCULUKSEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.117-118

Çağlar Boyunca Değerli ve Yarı Değerli Taşlara Uygulanan Gliftografi Sanatı

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı 2, Turkey, 19 - 20 December 2018

Oltu Taşı Galerileri

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı 2, Turkey, 19 - 20 December 2018

Şenkaya (Erzurum) Zümrütünün Gemolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı - 2, Turkey, 19 - 20 December 2018

Oltu Taşı İşleme Aşamaları: Tespih Örneği

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı - 2, Turkey, 19 - 20 December 2018

TOPRAKKALE(OSMANİYE) BÖLGESİ PLİYO-KUVATERNERALKALİ LAVLARININPETROLOJİK ÖZELLİKLERİ

Uluslararası katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.547-548

Petrological Constraints on the Quaternary Alkaline Lavas in Ceyhan Osmaniye Area Southern Turkey

30th International Conference on Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Antalya, Turkey, 29 September - 02 October 2014, pp.75

Erciyes Orta Anadolu Volkanik Kayalarının Mineral Kimyasal Özellikleri

Konya 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 4 - 07 October 2010, pp.59-60

Hasandağ Orta Anadolu Volkanik Kayaçlarının Mineral Kimyası Özellikleri

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.65-66

Karabiga Çanakkale Granitoyidinin Jeokimyasal Özellikleri

ME 10. yıl sempozyumu, Mersin, Turkey, 15 - 18 October 2003