Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KONUT TİPİ TÜKETİCİLER İÇİN TALEP TARAFI YÖNETİMİ UYGULAMASI VE ENERJİ OPTİMİZASYONU

International Marmara Sciences Congress (Imascon 2022 Spring), Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.361-368 Creative Commons License Sustainable Development

"Elektrik Motorlarında Verim Analiz Yöntemlerinin İncelenmesi

3 rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021), İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.587-593 Creative Commons License Sustainable Development

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ STANDARTLARI VE TÜRKİYE’DEKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ DURUMU

International Marmara Sciences Congress (Imascon 2020 – Autumn), Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.299-308 Creative Commons License Sustainable Development

ANALYSIS OF SELLECTED GRID CODE SPECIFICATIONS FOR OFF-SHORE WIND FARM

ICETID 2018, Kırklareli, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.42

Grid Code Survey on Frequency Control for Wind Power System

IRENEC 2018, İstanbul, Turkey, 7 - 10 May 2018, pp.21-24

Interconnected Grounding System for Wind Power Plant at Power Frequency Fault

4th International 100 Renewable Energy Conference, 26 - 28 June 2014

Low Voltage Ride- Through Techniques For Variable Speed Wind Turbines

1th International 100 Renewable Energy Conference, 10 - 11 October 2011

Technical and economical analysis of energy storage technologies used for wind energy storage

National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, Bursa, Turkey, 2 - 05 September 2010, pp.17-21

İnterharmonikler ve Transformatörün Enerjilendirilmesi Sırasındaki Oluşumları

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2007, pp.194-198

Harmonic Measurements and Solutions of Research on Electric Power Quality

Power and Energy Systems ,IASTED, Rodos, Greece, 3 - 06 July 2001, pp.274-279

Fuzzy Gain Scheduling for load Frequency Control with SMES and Phase Shifter in Power Systems

Proceedings of IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, MIC 2001, 19 - 22 February 2001

Süperiletken Magnetik Enerji Depolama Sisteminin İncelenmesi ve Teknolojik Değerlendirmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 8 - 12 November 2000

Süperiletken Magnetik Enerji Depolama Sistemlerinin İncelenmesi ve Teknolojik Değerlendirilmesi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000

Statik Senkron Kompanzatör ile Süperiletken Manyetik Enerji Saklanım Sistemlerinin Entegresi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 8 - 12 November 2000

Load Frequency Controllling of Two Area Power System With Fuzzy GainScheduled PI Controller

Proceedings of IASTED International Conference , Power and Energy Systems, 16 - 18 September 2000

Elektronik Balastların Oluşturduğu Harmonikler

'. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 1998, pp.150-153

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals