Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

 • 2006 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

 • 2005 - 2006 Uzman

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2001 - 2005 Uzman

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Hücre Kültüründe Mikrobiyoloji

 • Yüksek Lisans TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ VE ASEPTİK TEKNİKLER

 • Lisans ÖZEL EMBRİYOLOJİ

 • Doktora KÜLTÜRDEKİ HÜCRELERİN BİYOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans Erişkin Kök Hücrelerin Klinik Uygulama Alanları

 • Doktora UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Yüksek Lisans TEMEL İMMUNOLOJİ

 • Doktora TEZE HAZIRLIK

 • Yüksek Lisans TEZ

 • Doktora DOKTORA TEZ

 • Doktora İleri İmmunoloji ve Tanı Yöntemleri

 • Doktora DOKU VE HÜCRE BANKACILIĞI

 • Lisans ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EBELİK BAKIMI

 • Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Doktora Kanser Kök Hücre Biyolojisi

 • Lisans İMMUN SİSTEM YAPILARI VE BAĞIŞIKLIK

 • Lisans BULAŞICI HASTALIKLAR

 • Doktora HÜCRE SİKLUSU VE KONTROL MEKANİZMALARI