Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2000 - 2007 Araştırma Görevlisi

    Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü