Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A New Discovery of Archaeology: Cybele of Kandıra

Aktüel Arkeoloji, no.79, pp.16-22, 2021 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Nikomedialı Arrianus Üzerine Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, pp.1-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cybele: The Mother Goddess of Anatolia

International Japanese Culture, Arts Literature Events: International Symposium “Cultural Mesengers of Turkey”, Tokyo, Japan, 3 - 08 April 2018

Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Dönemden Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Bithynia Bölgesi’ndeki Yahudiler

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.134-135

Kilikya’da Tarihe Geçen Kadın Halet Çambel ve Yörük Kadınlar

Uluslararası Gülnar 2017 Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Mersin, Turkey, 25 - 30 January 2018

Bithynia Araştırmalarının Anadolu Tarihine Katkıları

Kocaeli Kent Tarihi ve Arkeolojisi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 06 May 2017, pp.45-50

The Path of Sculpting Intrinsic Motivation and Societal Reasons - Heykele Giden Yolda İçsel ve Toplumsal Nedenler

I. International Thessaoniki Art Design Symposium Thessaloniki/Greece, Selanik, Greece, 3 - 06 March 2016, pp.350-360