Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examining the relationship between the attitudes towards harmony courses and piano playing habits

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.15, pp.112-126, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Piyano Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.1, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ekev Akademi Dergisi, vol.24, pp.137-152, 2020 (Other Refereed National Journals)

The effect of enriched creative activities program supported with Aytürk technique on creativity level in music courses

Educational Research and Reviews, vol.14, pp.262-273, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.143, pp.391-410, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effects of Study Habits of Music Students on the Success of Musical Instrument Training

Journal of Education and Sociology, vol.7, pp.21-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

CREATIVE ACTIVITIES FOR MUSICAL HEARING READING AND WRITING EDUCATION

SED Journal of Art Education, vol.3, pp.115-127, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müzisyen Sağlığı Üzerine Farkındalık Durumlarının İncelenmesi

ISME Legacy Ceonference İstanbul 2019, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.303-316

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümlerinde Piyano Dersinin Öğrencilerce Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kon, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.245-264

Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Doğa Koleji I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2013

Müzik Eğitimi Yoluyla Şiddet Karşısında Kazançlarımız

III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2007, pp.543-552

Books & Book Chapters

Çoksesli Korolar İçin Halk Ezgileri

Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, 2020

Çocuk Koroları İçin Dağarcık Seçimi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar-II (Cilt 2), Kadir SÖNMEZ, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.277-289, 2020

Türkiye’de Keman Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000-2019)

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar - II, Mehmet Gönül, Editor, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, pp.101-130, 2020

Keman Çalan İcracıların Karşılaştıkları Mesleki Sakatlık Öyküleri ve Sakatlanmalar ile İlgili Risk Faktörleri

in: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Ufuklar, Hasan Arapgirlioğlu, Salih Akkaş, Editor, Gece Kİtaplığı, Ankara, pp.225-243, 2019

Armoni Eğitiminde Eşlik Desteğinin Etkisi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Muhammet Baki MİNAZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.457-467, 2019

2. Bölüm: Şarkılar, Etkinlikler ve Eğlenceli Oyunlar

in: Oynayalım Öğrenelim, Ayşen Ertürkler, Editor, Aktif Yayınları, İstanbul, pp.53-86, 2017

Merdiven, Yürürken, Yaşama Sevinci, Guguk Kuşu

in: Çocuklarla Klasik Gitar, Bağcı Hakan, Editor, Teknik Basım Tanıtım Matbaacılık San.Tic. A.Ş, İstanbul, pp.36-67, 2016

Anadolum

in: Çocuklar Gibi Yaşamalı - Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğü - Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) ”35. Uluslar Arası Silifke Kültür Haftası Eğitim MüziğiŞarkı Yarışması’nda Başarılı Bulunan Yapıtlar Kitabı, Refik SAYDAM, Editor, Silifke Belediyesi ve Müzik Eğitimcileri Derneği Yayını Görsel Tanıtım Matbaa ve Ajans Hizmetleri, Ankara, pp.56-59, 2008