Education Information

Education Information

 • 1994 - 2001 Doctorate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, İşletme Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Hizmet Sektöründe Servqual Tekniği

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1993 Postgraduate

  İstatistiksel Teknikler ve Türkiye Uygulması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (Yl) (Tezli)