Education Information

Education Information

  • 1993 - 2000 Doctorate

    Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey