Education Information

Education Information

  • 2007 - Continues Competence In Art

    Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Anabilim Dalı, Turkey

  • 2001 - 2005 Postgraduate

    Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1995 - 1999 Undergraduate

    Pamukkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory, Turkey

Dissertations

  • 2005 Postgraduate

    Immanuel Kant'ta özgürlük ve sorumluluk ilişkisi

    Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English