Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Haziran 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Haziran 2020 Akademik Kadroya Atama

  Sinop Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mart 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Şubat 2020 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Şubat 2020 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Doktora)

  Kocaeli Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Ocak 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Ocak 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2020 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ağustos 2019 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2017 Doçentlik Sınavı

  Hacettepe Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2017 Doçentlik Sınavı

  Hacettepe Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2017 Doçentlik Sınavı

  Hacettepe Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mayıs 2017 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Arel Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2017 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2016 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2016 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2016 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2016 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2016 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Ekim 2016 Doçentlik Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mayıs 2016 Akademik Kadroya Atama

  Trakya Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2015 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2015 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2015 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2015 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2015 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2014 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2014 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2014 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2013 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2012 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mayıs 2012 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mart 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Gebze Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Gebze Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Kent Akademisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor TURANSAM Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor İşletme Araştırmaları Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Uluslararası Organizasyonların Yönetimi Derneği

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bilimsel Hakemlikler

 • Temmuz 2020 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (TİCARET YOĞUNLUĞUNUN ANALİZİ: TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020 İşletme Araştırmaları Dergisi (ÖRGÜTSEL DEDİKODU KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ: BİBLİYOMETRİK ANALİZİ İLE KAVRAMSAL ÇERÇEVEDEN GELECEK ARAŞTIRMA YÖNELİMLERİNE)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020 İşletme Araştırmaları dergisi (Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Doyumu Seri Çoklu Arabuluculuğu)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2020 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (FEMİNİST KURAM’DA KADININ POLİTİK EKONOMİSİ VE DÖNÜŞÜMÜ)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2020 Yönetim Bilimleri Dergisi (670645 - ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETNİK KÖKEN VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN KUŞAKLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2020 İşletme Araştırmaları Dergisi (Örgütlerde İletişim Sorunlarının Saptanması ve Çözümü İçin Kullanılabilecek Teknikler)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Ocak 2019 - Ocak 2019 1st International Blcak Sea Journal Social Sciences Symposium

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Demirkaya H.

  Tbilisi, Gürcistan