Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

 • 2016 - 2018 Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2015 - 2016 Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

 • 2012 - 2015 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

 • 2013 - 2014 Doç.Dr.

  University Of Texas At Dallas, Naveen Jindal School Of Management, Business Administration

 • 2001 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi

 • 2000 - 2001 Öğretim Görevlisi Dr.

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2016 MYO Müdürü

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

 • 2012 - 2016 Senato Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

 • 2012 - 2016 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

 • 2012 - 2016 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

 • 2012 - 2016 Senato Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, REKTÖRLÜK

 • 2012 - 2015 MYO Müdürü

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar

 • 2012 - 2015 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü

 • 2012 - 2015 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

 • 2012 - 2013 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü

 • 2012 - 2013 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

 • 2001 - 2012 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

 • 2001 - 2012 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Gebze Meslek Yüksekokulu

 • 2000 - 2001 Rektör Danışmanı

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1983 - 1999 Personel Subayı

  Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı

 • 1981 - 1983 Yurtdışı İşçi Sorunları Raportörü

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Giresun Bölge Müdürlüğü

 • 1979 - 1981 Mubayaa Memuru ve H.İ. Büro Amiri

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Okmeydanı Hastanesi

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Kariyer Yönetimi

 • Doktora Doktora Tezi (R.I. KOU SBE)

 • Doktora Doktora Tezi (H. A.)

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce (İK)

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması (İÖ)

 • Yüksek Lisans Kariyer Yönetimi

 • Doktora Tez Önerisi

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doktora Doktora Yeterlilik (R.I)

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil İngilizce

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması

 • Ön Lisans Proje

 • Ön Lisans Sosyal Davranış ve Protokol

 • Doktora Doktora Tezi (R.I. Kou SBE)

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Ön Lisans Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce II

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce

 • Ön Lisans Proje

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Doktora Tez Önerisi

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce (İKP)

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil II

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması

 • Ön Lisans Sosyal Davranış ve Protokol

 • Ön Lisans Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları

 • Doktora Seminer II

 • Yüksek Lisans İşgören Temini, Seçimi ve Mülakat Teknikleri

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil II

 • Doktora Seminer I

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil-İngilizce I

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Ön Lisans Mülakat Teknikleri

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

 • Ön Lisans Eğitim Geliştirme ve Kariyer Yönetimi

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil I

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İşgören Temini, Seçimi ve Mülakat Teknikleri

 • Ön Lisans Eğitim Geliştirme ve Kariyer Yönetimi

 • Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans İş Analizi, İş Tasarımı, İş Değerlemesi ve İnsan Kaynakları Planlaması

 • Yüksek Lisans Kariyer ve Performans Geliştirme

 • Ön Lisans Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Örgütsel Yaşamda Güç ve Politika

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doktora Yönetimde Seçilmiş Okumalar

 • Yüksek Lisans Liderlik Teorileri

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans Örgüt Tasarımı

 • Lisans Örgüt Tasarımı

 • Yüksek Lisans Güncel Yönetim Analizleri

 • Lisans Örgüt Tasarımı

 • Doktora Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İş Gören Temini, Seçimi ve Mülakat Teknikleri

 • Ön Lisans Görgü Protokol Kuralları

 • Ön Lisans Görgü Protokol Kuralları

 • Ön Lisans Görgü ve Protokol Kuralları

 • Ön Lisans Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Klavye Teknikleri

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması

 • Yüksek Lisans Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Çokuluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

 • Ön Lisans Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil-İngilizce

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Eğitim Yönetimi

 • Ön Lisans Sunum Teknikleri

 • Ön Lisans Görgü Protokol Kuralları

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi I

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Örgütsel Davranış

 • Ön Lisans Çağdaş Yönetim Teknikleri

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi II

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Sunum Teknikleri

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Planlaması

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil-İngilizce

 • Ön Lisans İletişim ve Davranışsal Yeterlilik

 • Ön Lisans Toplam Kalite Yönetimi

 • Ön Lisans Toplam Kalite Yönetimi

 • Ön Lisans Büro Yönetimi ve Organizasyonu

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi

 • Ön Lisans İKY'de Personel, İdari İşler ve Formalizasyon

 • Ön Lisans Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Organizasyonlarda Eğitim Yönetimi

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans İletişim ve Davranışsal Yeterlilik

 • Ön Lisans İletişim ve Davranışsal Yeterlilik

 • Ön Lisans Genel Ekonomi

 • Ön Lisans İşletme

Yönetilen Tezler

Tezsiz Lisansüstü Danışmanlıkları

 • Dış Politika ve Turizm

  Demirkaya H. (Danışman)

  H.Cahit(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2017

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

  Demirkaya H. (Danışman)

  Ü.Güner(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2017

 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik

  Demirkaya H. (Danışman)

  M.Cerrah(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2016

 • İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

  Demirkaya H. (Danışman)

  Z.Kılcan(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2016

 • Acil Servislerin Yönetsel Etkinliği Açısından Triaj Uygulamaları (Kocaeli Devlet Hastanesi Örneği)

  Demirkaya H. (Danışman)

  M.Nurhayat(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2014

 • Sağlık Kurumlarında Motivasyon: Kocaeli Devlet Hastanesi Örneği

  Demirkaya H. (Danışman)

  Ş.Çavuşoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2014

 • SAğlık Kurumlarında Afet Kaynaklı Krizlerin Yönetimi: İzmit Seka Devlet Hastanesi Örneği

  Demirkaya H. (Danışman)

  D.Tosun(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2014

 • Sağlık Hizmeti Sunumunda Verimlilik

  Demirkaya H. (Danışman)

  D.Özkan(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2013

 • Aile Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunun Hizmet Kalitesine Etkisi

  Demirkaya H. (Danışman)

  H.Varol(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2013

 • Türkiye'de Sağlık Turizminin Yönetimi ve Organizasyonu

  Demirkaya H. (Danışman)

  P.Şirin(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2013

 • İşyerinde Psikolojik Taciz: Kocaeli 112 Örneği

  Demirkaya H. (Danışman)

  D.Selma(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2013

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2015 - 2015 İşe Alım ve Mülakat Teknikleri (İpek Aral Kişioğlu ile)

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2015 - 2015 İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Demirkaya H.

 • 2015 - 2015 21 Yüzyılda Eğitim

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2015 - 2015 Kariyer Planlama Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2014 - 2014 İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Demirkaya H.

 • 2012 - 2012 İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2011 - 2011 İşkur Meslek Danışmanları Yetiştirme Programı Kapsamında Kariyer Yönetimi Eğitimi

  Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2011 - 2011 MB Üst Düzey Yönetici Geliştirme Programı kapsamında: Etkili Olma ve İnandırıcılık; Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri Seminer

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2011 - 2011 Performansa Dayalı Ücret Sistemleri

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.

 • 2002 - 2002 İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Demirkaya H.

 • 2002 - 2002 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Davranışları

  Akademik Birimler - Eğitim

  Demirkaya H.