Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1071 Stratejik Bir Hata mı?

Turan-Sam Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi/ TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal, cilt.10, no.37, ss.160-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21 Yüzyılın Anahtar Rekabet Faktörü Olan Psikolojik Sahiplenme Üzerine Bir İşletme İncelemesi

Çalışma Dünyası Dergisi, cilt.2, ss.7-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Adaletin Boyutları İle Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir İşletme İncelemesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.263-279, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Gözüyle Sekreterlik Mesleğine Bakış

evoc (Elektronik Journal Of Vocational Colleges), ss.274-281, 2014

Hizmet İnovasyonu ve Bir Uygulama Örneği

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.106-116, 2014

Flexicurity and Employee Participation in Workplaces during the Crisis Turkey Compared to the European Union

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.75, ss.508-517, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ekonomik Kriz Koşullarında İşletme Stratejisi Esneklik ve İş Akdinin Feshi Politikaları

TURAN-SAM Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, cilt.5, ss.54-63, 2013

The Relationship Between Motivational Tools and Job Satisfaction

THE BUSINESS REVIEW, CAMBRIDGE, cilt.20, ss.103-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Employees Trust 36o Degree Performance Evaluations

The Jourrral of American Academy of Business, Cambridge, cilt.12, 2007

Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.1-23, 2006

İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.1-21, 2006

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Siyasette Uygulanabilirliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.169-187, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Human Resource Function Transformation In Micro Size Businesses

IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, cilt.1, ss.550-568

Uygar Bütünleşmenin Sağlanmasında Türk Dünyası Ortak Değerlerinin Aracılık Rolü

2. Uluslararası Nevruz Zirvesi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Mart 2019, ss.106-112

Stratejik Karar Desteği Perspektifinden, Veri Madenciliği ve İş Analitiği Sistemleri

1St International Black Sea Journal Social Sciences Symposium, Tiflis, Gürcistan, 24 - 26 Ocak 2019, ss.147

A DEMOGRAPHIC STUDY OF PERCEPTIONS OF WORKING LIFE QUALITY

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.54, ss.182-194

Examination of The Perceptions of Workers About Working Life Quality In Terms of Demographic Characteristics

PROCEEDINGS OF 14TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.269-280

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ

14.ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.783-788

THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ONCORPORATE REPUTATION

14 th ınternational conference on knowledge, economy and management, 20 - 22 Nisan 2018

Investigation of Entrepreneurial Tendencies of Generation Y With Demographic Variables

1st International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017, ss.34

Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

Intennational Conference on Global Competiton and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.74

Eğitim aracılğı ile liderlik özelliklerinin geliştirilmesi: Türk ordusunda astegmen adaylarına yönelik uygulamanın araştırılması

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.74

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ORGANİZASYONLARDA YANSIMASI: AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

13th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.147-157

İnsan Kaynakları Yönetiminin Adaptasyonu Türkiye Örneğinde Tarihsel Süreç

International Academic Researc Congress INES 2016, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.3823-3827

The Reflections of Supply Chain Management Practices on R D

10th International Congress on Social Sciences, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016, cilt.2, ss.662-668

Is it possible to be a sustainable energy company in Turkey? A case study of OMV's thermal electric power plant in Samsun

3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.181, ss.97-106

Power Perception of Developing Countries in Their Sustainable Growth and Innovation Strategies

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.112-121

Multinational firms as technology determinants in the new era developing countries: survey in Turkey

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1239-1246

Örgüt Kültürü ve lider Üye Etkileşiminin Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Rolü

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2011, ss.421-426

Turizm Sektöründe Rekabet ve İnsan Kaynakları Yönetimi Oryantasyon ve Örgütsel Sosyalizasyon Kısa Dönemde İşe Yarar mı

II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mart 2011, ss.13-31

Turizm Sektöründe Rekabet ve İnsan Kaynakları Yönetimi Oryantasyon ve Örgütsel Sosyalizasyon Kısa Dönemde İşe Yarar mı

II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye, 11 - 13 Mart 2011, ss.13-31

An application on the impacts of human resource management in technology management of the companies

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24

Bilgi Toplumunda Sıradan Çalışanlardan Sıradışı Performans Almak İçin Yeni Yaklaşım Ve Uygulamalar

INTERNATIONAL 8th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010, ss.1630-1642

A Comperative Research On Whether Employees Participate In The Process Of Vision Determination

The Proceedings of 6th International Strategic Management Conference, St Petersburg, Rusya, 8 - 10 Temmuz 2010, ss.265-271

Girişimcilik ve Girişimci Kişilik Gelişmekte Olan Ülkelerde İşsizliğin Alternatif Çözümü Olabilir mi

8. UTDSBK Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, 9 - 13 Haziran 2010

TÜRKİYE DE İŞLETMELERİN İNOVASYON YAPABİLİRLİĞİ VE ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİNE BAKIŞI ALAN ARAŞTIRMASI

2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 30 Mayıs - 06 Haziran 2010, ss.1215-1230

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Etiğinin Oluşumunda Rolü ve Önemi

16. Ulusal Y6netim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.605-611

Stratejik Yönetim ve Manipülasyon Aracı Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2006

Bilgi Toplumu Eğilimleri Işığında Türk Siyasetinde Nitelik Sorunsalı

II. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, ss.783

Bilgi Toplumu İnsan Kaynakları Yönetiminin Sonu mu?

5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, cilt.2, ss.55-65

Kitap & Kitap Bölümleri

Suların Sırrını Ödünçleyen Adam Cengiz Aytmatov’xxa Armağan

Aytmatov’xxun Eserlerinde Çocuk, Kadın ve Aşk, Hasan Bahar, Shurubu Kayhan, Editör, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya, ss.62-74, 2018

Sosyal Davranış ve Protokol

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2017

Work-Life Balance in the ModernWorkplace

Work-Life Balance in the Modern Workplace: A ComparativeAnalysis of the Turkish and European Multinational CompaniesOperating in Turkey, Sarah De Groof, Editör, Kluwer Law International B.V. PO Box 3162400 AH Alphen aan den RijnThe Netherlands, Alphen aan den Rijn, ss.231-259, 2017

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimini Yönlendiren Çevreles ve Örgütsel Dimamikler, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.44-72, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi, İş Tasarımı ve İş Değerlemesi, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.89-126, 2016

Eğitim Kadın ve Kalkınma

SALT BİR EĞİTİM KURUMUTOPLUMSAL DEĞİŞMESAĞLAYABİLİR Mİ?, Rahman Çakır, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.43-60, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel ve İdari İşler, Akdemir Ali, Demirkaya Harun, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.475-517, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim ve Geliştirme, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.215-258, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.127-148, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kadrolama, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.149-214, 2016

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal ve Kronolojik Temelleri, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.1-41, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

İK Yönetimi İşlevlerinin Gruplandırılması, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.73-88, 2016

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ücret ve Ödemeler Yönetimi, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.341-377, 2016

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL VE KRONOLOJİK TEMELLERİ, ALİ AKDEMİR- HARUN DEMİRKAYA, Editör, ORION, Kocaeli, ss.8-40, 2016

Girişimcilik ve İş Kurma

Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Nedenleri, Ali Akdemir, Editör, Orion, ss.39-77, 2015

Bilirkişi Raporları

Dosya No : 2019/121 Davacı : Müjdat ÜNAL

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.14, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2018/362 Esas. Davacı: Serdar KARA

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.14, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2017/186 Esas. Davacı: Timur YÜKSEL

PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA), ss.21, Sakarya, 2019

Dosya No: 2018/186 Esas. Davacı: Meral UZUN

Pamukova Asliye Hukuku Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla), ss.11, Sakarya, 2019

Dosya No: 2019/153 Esas. Davacı: Vedat AYBAR

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.16, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2018/362 Esas. Davacı: Serdar KARA

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.16, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2019/101 Esas. Davacı Fatih TERZİOĞLU

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.11, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2018/404 Esas. Davacı: Hafik KORKMAZ

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.12, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2018/341 Esas. Davacı: Hatice ÇELEBİ

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.10, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2018/340 Esas. Davacı: Samet ÖZLEM

Gebze 7 İş Mahkemesi, ss.6, Kocaeli, 2019

Dosya No: 2019/49 Esas. Davacı: Kadriye KELEŞ

GEBZE 7.İş Mahkemesi, ss.9, Kocaeli, 2009