Education Information

Education Information

  • 1999 - 2002 Postgraduate

    Ankara University, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

  • 1997 - 1998 Undergraduate

    Marmara University, Faculty Of Health Education, Sağlık Eğitimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English