Education Information

Education Information

  • 2002 - 2005 Postgraduate

    Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi Ve Teknolojisi (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2005 Postgraduate

    Karbon katkılı PVDF-HFP (polivinildene floride-ko-hekza florapropilen) kopolimerinin elektriksel özelliklerinin incelenmesi

    Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü