Achievements & Reputation

Publication

57

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları (3-4 Mayıs 2018)

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun 90. Yılı (19-20 Şubat)

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2014 - 01 March 2014 Yeni Tüketici Kanunu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 Yeni Borçlar Kanunu Çalıştayı, 6098 sayılı Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesi

  Working Group

  Eskişehir, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu, İrade Serbestisi İlkesi Bağlamında TBK m. 205-206 Hükümlerinin İrdelenmesi, (Muğla Barosunca Düzenlenmiştir), 17 Haziran

  Working Group

  Muğla, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu, Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları ve Borçlar Kanununun Düzenleme İlkeleri Işığında Sözleşmenin Kurulması, (Muğla Barosunca Düzenlenmiştir), 16 Haziran

  Working Group

  Muğla, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu, Borcun İfa Edilmemesi, (Muğla Barosunca Düzenlenmiştir), 16 Haziran

  Working Group

  Muğla, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu, Borçlunun Temerrüdü, (Muğla Barosunca Düzenlenmiştir), 16 Haziran

  Working Group

  Muğla, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları II, (Prof. Dr. İsmet Sungurbeye Armağan), Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi, Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi-Zamanaşımı, (İstanbul Barosunca Düzenlenmiştir), 29 Nisan

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, (Prof. Dr. İsmet Sungurbeye Armağan), Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, Borçlu Temerrüdü, (İstanbul Barosunca Düzenlenmiştir), 25 Mart

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, (Prof. Dr. İsmet Sungurbeye Armağan) Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, Sözleşmenin Kurulması, (İstanbul Barosunca Düzenlenmiştir), 24 Mart

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2010 - 01 February 2010 Karşılaştırmalı Akit Dışı Sorumluluk Hukuku (Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2010 - 01 January 2010 Mülkiyet İhlallaerinden Doğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları: Sorunlar ve Çözüm Yolları (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Adalet Bakanlığı)Sustainable Development

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2009 - 01 March 2009 Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2009 - 01 February 2009 Başkaldırı (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü)

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 01 March 2008 - 01 March 2008 Türk-İsviçre Hukuk Günleri (Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları)

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2002 - 01 December 2002 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Esaslar Tebliğinin Satır Aralarını Okumak (GYO Der organizasyonu çerçevesinde, 23 Aralık 2002, 1907 Fenerbahçeliler Derneği Konferans Salonu’nda sunulmuştur)

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2002 - 01 December 2002 Ailenin Korunması konulu tebliğ, (Kasım 2002’de Yalova Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Seminerleri kapsamında sunulmuştur)

  Working Group

  Yalova, Turkey

 • 01 May 2002 - 01 May 2002 Barter Müşterileri Arasındaki Hukuksal İlişkiye Bağlanan Sonuçlar, 10.5.2002 tarihinde KOÜ Hukuk Fakültesi ve İzmit Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen panel

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 01 May 2002 - 01 May 2002 Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığının Faaliyet Esasları, (10.5.2002 tarihinde KOÜ Hukuk Fakültesi ve İzmit Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen panelde sunulmuştur)Sustainable Development

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 01 March 2002 - 01 March 2002 Belirli Alanda Faaliyet Gösteren GYO’ların Turizm Alanında Faaliyeti KOÜ Derbent Turizm MYO ve Gayrimenkul Hukuku Sorunları ve Çağdaş Yapılanmalar Araştırma Birimince düzenlenen, 8 Mart 2002 tarihli, Kocaeli ve Sakarya İlleri Turizm Faaliyetlerinin GYO Aracılığı ile Finansmanı Paneli

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 01 March 2002 - 01 March 2002 Belirli Alanda Faaliyet Gösteren GYO’ların Turizm Alanında Faaliyeti KOÜ Derbent Turizm MYO ve Gayrimenkul Hukuku Sorunları ve Çağdaş Yapılanmalar Araştırma Birimince düzenlenen, 8 Mart 2002 tarihli, Kocaeli ve Sakarya İlleri Turizm Faaliyetlerinin GYO Aracılığı ile Finansmanı Paneli

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 01 July 2000 - 01 July 2000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Aracılığıyla Taşınmaz Finansmanı (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen, 3-4 Temmuz 2000 tarihli Gayrimenkul Yatırımı Sorunları ve Çağdaş Yapılanmalar 1. Sempozyumu

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

Scholarships

 • 2005 - 2005 Burs, Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Heinrich Hertz Stiftung Veriliş nedeni: Doçentlik Araştırması

  Other International Organizations