Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİLENMİŞ ÜRÜNLER

ASES Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 22 June 2022

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DİJİTAL TEREKE KAVRAMININ İNCELENMESİ

2022 Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, 13 May 2022

COVID-19 AŞILARININ ÇOCUKLARA UYGULANMASI BAĞLAMINDA AYDINLATILMIŞ ONAM KAVRAMININ İNCELENMESİ

Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Turkey, 10 - 13 February 2022 Sustainable Development

Taşkın Yapı Hükmünün Uygulama Koşulları

İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 May 2019

Books & Book Chapters

Borcun İfasında Borçlunun Rolü

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018