Education Information

Education Information

  • 1999 - 2004 Doctorate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

  • 1995 - 1998 Postgraduate

    Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1990 - 1994 Undergraduate

    Ege University, Faculty Of Literature, Tarih Bölümü, Turkey