Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bolvadin’xxde Mukim Karabağ Aşiretinin İskanı ,İktisadi ve Sosyal Tarihi

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, vol.17, pp.3-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleşmesi

History Studies, vol.2, pp.189-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Son Dönem Osmanlı Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Düşüncesinde Avrupa

Türk Yurdu, no.334, 2015 (Other Refereed National Journals)

İki Hükümet Bir Teşkilat

History Studies, no.6, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyahatnamenin Sosyal Bilimlerde Kullanım Değeri

Türk Yurdu, no.310, 2013 (Other Refereed National Journals)

Batılı Seyyahların İzleniminde Sufiler

Sufi Araştırmaları, no.5, pp.21-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İki Dünya Arasında Karikatürden İmgeye: Osmanlı ve Avrupa

Folklor Edebiyat, no.59, pp.77-84, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İKTİDAR TEKNOLOJİLERİ VE SİYASET

Düşünen Siyaset, no.20, pp.81-89, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halil Halid Efendi ve Osmanlı Londra Sefaretine Dair Bir Layiha

OTAM, no.18, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı da Tarihin Anlam Arayışı

OTAM, no.11, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI AYDINLARININ TÜRKİSTAN İLGİSİ VE İZLENİMLERİ

İCOSTURC, Konya, Turkey, 11 - 13 August 2017, pp.312-322

Yerelden Vatana Kandıra da Milli Mücadele

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 April 2015, vol.2, pp.1493-1500

Kocaeli Şehir Tarihi Literatürüne Eleştirel Bir Bakış

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi, Kocaeli, Turkey, 25 March 2016 - 27 March 2017, vol.2, pp.427-437

Kocaeli kent tarih yazına eleştirel bir yaklaşım

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumuı, 25 - 27 March 2016

Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleşmesi

Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

Milli Mucadele de Kandıra

Karamürsel Alp ve Kocaeli Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 April 2015

Esat Serezli nin Hatıraları Bağlamında Şehir Cemiyet İnsan

XVI. Türk Tarih Kongresi, Turkey, 20 - 24 September 2010

Katip Çelebi nin Avrupası

Uluslararası Katip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, 26 - 28 March 2015

İngiliz Arşiv Belgelerinde İzmit

Uluslararası Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 May 2014

Books & Book Chapters

Osmanlı Klasik Çağında Düşünce 1300-1600

in: Düşünce Tarihi, Esra Yakut, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.62-85, 2020

19.yüzyıla Kadar osmanlı’xxda Düşünce

in: Düşünce Tarihi, Esra Yakut, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.87-107, 2020

Milli Mücadele’xxde Kuşçubaşı Eşref ve Çerkesler

in: Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları, Abdullah Temizkan, Editor, Ege Üniversitesi,, İzmir, pp.137-148, 2020

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Karadeniz’xxde Rus Bombardımanı

in: Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, , Editor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, pp.447-465, 2020

Namık Kemal Yazınında Avrupa

in: Namık Kemal, Osman Alacahan, Editor, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, pp.203-211, 2020

Bir Siyasi Muhalefet Aracı Olarak Mizah

in: Osmanlı Payitahtında Siyasi Mujalefet ve Protesto Kültürü, Yasemin Avcı, Editor, LİBRA yayınları, İstanbul, pp.239-287, 2020

Milli Mücadele

in: Modern Türkiye Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.88-126, 2019

Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleşmesi

in: Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi, Arif Bilgin, Burhan Çağlar, Editor, Kronik Kitap, İstanbul, pp.355-363, 2019

Osmanlı Dönemi Kültür Edebiyat ve Sanat

in: Osmanlı Tarihi, Selim Hilmi Özkan, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.314-341, 2019

Cemil Meriç Haritasına Eleştirel Bir Katkı

in: Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç, Çağatay Özdemir, Editor, Altıorda, Ankara, pp.95-116, 2018

Genel Tarih Anlayışı

in: Tarih Nasıl Yazılır, Ahmet Şimşek, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.49-69, 2018

Seyahatname hatıra ve Mektup

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, pegem, Ankara, pp.342-356, 2018

İbrahim Şirin, “Osmanlı’dan Günümüze Türk Akademisinin Siyasi İktidar ile Dansı”,

in: Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, Güney Çeğin, İbrahim Şirin,, Editor, İletişim yay, İstanbul, pp.477-499, 2018

tarih Tenkidi

in: Tarih İçin Metedoloji, Şİmşek Ahmet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.124-131, 2018

Üsküp Rıfâî Tekkesi’nin Tarihçesi

in: Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rıfâî Armağan Kitabı, Adalet Çakır, Editor, KÜV Yayınları, İstanbul, pp.157-170, 2018

Cemil Meriç’in Tarih Anlayışı

in: Halil İnalcık a Armağan III, Özcan Ahmet, Editor, Doğu Batı, Ankara, pp.417-430, 2017

Türkiye’de Zihniyet tarihçiliği ve Sabri Ülgener

in: Türk Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.239-259, 2017

Türk Düşünce Dünyasının Fotoğrafçısı: Kurtuluş Kayalı

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet ŞİMŞEK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.317-331, 2017

Tarihin Ekranı: Tarihsel İçerikli Televizyon Yapımlarının Kritiği

in: Televizyon Çalışmaları, Gürer Mert, Editor, Der Yayınları, pp.21-65, 2017

Seyahatname, Hatıra ve Mektup

in: Tarih İçin Metedoloji, Şimşek, Ahmet , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.342-356, 2016

Genel Tarih Anlayıışları

in: Tarih Nasıl yazılır, Ahmet Şimşek, Editor, Tarihçi, İstanbul, pp.220-250, 2015

Avrupa vwe Osmanlı seyyahlarının İzlenimiyle Osmanlı ve Avrupa'da Dilencilik

in: Bir Kent Sorunu Dilencilik, Parın Suat , Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.63-81, 2008