Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevâkı’xxu’xxn-Nücûm Şerhi Çerçevesinde Abdullah Salâhî’xxnin Telif Yöntemi

Osmanlı’xxda İlm-i Tasavvuf Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017

Books & Book Chapters

Hatmü'l-evliyâ

in: İslam Düşünce Atlası 2, Üçer, İbrahim Halil, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.559, 2022

Hatmü'l-Velâye Teorisi

in: İslam Düşüncesinde Teoriler: Metafizik 3: Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Mead, Türker, Ömer, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.1478-1496, 2021

Şeyhzade Muhyiddin Kocevi ve Şerhu Noktatil-Beyan Risalesi

in: Kocelili Alimler, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editor, Ensar Yayınevi, İstanbul, pp.145-213, 2019

XVIII. Yüzyılda İbnü’xxl-Arabî’xxyi Yorumlamak: Abdullah Salâhî’xxnin Mevâkı’xxu’xxn-nücûm Şerhine Dair

in: Osmanlı’xxda İlm-i Tasavvuf, Alkan Ercan, Arı Osman Sacid, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.491-525, 2018 Creative Commons License

Dâvud-ı Kayserî

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İbrahim Halil, Editor, konya büyükşehir belediyesi kültür yayınları, Konya, 2017

Metrics

Publication

14

Project

2

Open Access

3