Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, Department Of Islamıc Hıstory And Arts, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE MERÂSİM MÛSİKÎSİ Creative Commons License

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2011 Postgraduate

  BESTEKÂR TAHİR KARAGÖZ'ÜN HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİR ÇALIŞMA

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları/Türk Din Musikisi Anabilimdalı

Foreign Languages

 • A1 Beginner English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2009Tashih-i Huruf Kursu Bitirme Belgesi

  Other , Pendik İhtisas Eğitim Merkezi

 • 2008Dini Musiki Kursu Bitirme Belgesi

  Other , Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı