Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OSMANLIDA RESMÎ KANDİL MERASİMLERİ VE MÛSİKÎ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Degisi, no.48, pp.241-264, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

BESTEKAR TAHİR KARAGÖZ’xxÜN HAYATI VE ESERLERİ

İhya Uluslararası İslam Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.354-381, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlıda Cenaze Merasimleri ve Mûsikî

Kocaeli İlahiyat Dergisi, no.3, pp.145-156, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YUNUS'UN BESTELİ ŞİİRLERİNİN SOSYAL MERÂSİMLERDEKİ YERİ

I. ULUSLARARASI İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU "YUNUS EMRE", İstanbul, Turkey, 10 July 2021

Bed-i besmele merasimleri ve mektep ilahilerinin din eğitimine kakıları

Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.483-490

Books & Book Chapters

Türk Din Musikisi

in: İlahiyat Atlası, Bayramali Nazıroğlu, Süleyman Turan, H. Yusuf Acuner, Editor, Ensar, İstanbul, pp.193-201, 2018