Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLIDA RESMÎ KANDİL MERASİMLERİ VE MÛSİKÎ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Degisi, ss.241-264, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NABİ DİVANI’NDAKİ MÛSİKî TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ VE SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN TAHLİLİ

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.4, ss.43-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BESTEKAR TAHİR KARAGÖZ’xxÜN HAYATI VE ESERLERİ

İhya Uluslararası İslam Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.354-381, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıda Cenaze Merasimleri ve Mûsikî

Kocaeli İlahiyat Dergisi, ss.145-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bed-i besmele merasimleri ve mektep ilahilerinin din eğitimine kakıları

Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 3 - 04 November 2017, ss.483-490

Kitap & Kitap Bölümleri

İlahiyat Atlası

Türk Din Musikisi, Bayramali Nazıroğlu, Süleyman Turan, H. Yusuf Acuner, Editör, Ensar, İstanbul, ss.193-201, 2018