Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlıda Cenaze Merasimleri ve Mûsikî

Kocaeli İlahiyat Dergisi, ss.145-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bed-i besmele merasimleri ve mektep ilahilerinin din eğitimine kakıları

Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 3 - 04 November 2017, ss.483-490

Kitap & Kitap Bölümleri

İlahiyat Atlası

Türk Din Musikisi, Bayramali Nazıroğlu, Süleyman Turan, H. Yusuf Acuner, Editör, Ensar, İstanbul, ss.193-201, 2018