Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2008 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2003 - 2008Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1996 - 2002Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2015 - 2018Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2012 - 2015Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2009 - 2012Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2009 - 2012Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2006 - 2009Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Verdiği Dersler

 • DoktoraSOVYET SONRASI RUSYA

 • LisansAVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

 • LisansORTA ASYA DEVLETLERİ VE TOPLUMLARI

 • LisansAB HUKUKU

 • DoktoraDÜNYA AZINLIKLARI

 • LisansTURKİYE AB İLİŞKİLERİ

 • Yüksek LisansSOĞUK SAVAŞ SONRASI BALKAN GELİŞMELERİ

 • Yüksek LisansAB ORGANLARI VE KARAR ALMA

 • LisansDİN VE TOPLUM

 • Yüksek LisansTÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS SORUNU

 • DoktoraENTEGRASYON TEORİLERİ

 • Yüksek LisansAZINLIKLAR

 • Yüksek LisansAB GENİŞLEMESİ

 • Yüksek LisansULUSLARARASI İLİŞKİLERDE METODOLOJİ

 • Yüksek LisansAB SÜRECİNDE İDARİ REFORMLAR

 • DoktoraULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİ SORUNU

 • LisansHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

 • Yüksek LisansTÜRKİYE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ