Education Information

Education Information

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Maltepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1999 - 2004 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Katı oksit yakıt pillerinde işletme parametrelerinin pil performansına etkilerinin incelenmesi

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence

 • 2004 Postgraduate

  Seramik kaplı bir dizel motorunda ısı transferi olayının sonlu elemanlar yöntemiyle analizi

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence