Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2011 - 2017 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Bazı parametrelerin DPPH• Giderim Testine ve pH' nın biyoaktif bileşen ekstraksiyonu ve inkübasyonunda bileşim ve aktiviteye etkileri

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü