Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Competence In Art

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkısh Musıc Art Major(Dr), Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2011 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Competence In Art

  Şarköy Yöresi Halk Müziği Araştırması Creative Commons License

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkısh Musıc Art Major(Dr)

 • 2016 Postgraduate

  Tekirdağ-Şarköy yöresinde derlenerek TRT repertuvarına alınmış sözlü ezgilerin, günümüzdeki icralarıyla karşılaştırılması

  Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English