Education Information

Education Information

  • 1998 - 2004 Doctorate

    Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1997 - 1998 Postgraduate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Turkey

  • 1984 - 1988 Undergraduate

    Gazi University, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi Bölümü, Turkey