Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEŞİL İŞLETMECİLİK UYGULAMALARI VE YEŞİL MUHASEBE İLİŞKİSİ

INTERNATİONAL CONGRESS OF MANAGEMENT,ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.530-543

Konkordato Başvurusunda İstenen ”Makul Güvence Veren Denetim Raporu”nun İncelenmesi

V. European Congress on Economic İsssues, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 April 2019, pp.50

Inequality in Working Life: Woman

IV. Europan Congress on Economic Issues, 15 - 17 November 2018

İşletmelerde Rasyonel Davranış: Kaynak Bağımlılığı Teorisi

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, 1 - 02 December 2018

İflastan Önce Son Çıkış: Yönetim Stratejisi Olarak Konkordato

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bİlimler Kongresi, 23 - 25 November 2018, pp.1303-1307

THE POTENTIAL IMPACT OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON THE FINANCIAL SECTOR

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Skopje, Macedonia, 7 - 11 August 2018

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING APPROACHES Kamuran

III. “European Congress on Economic Issues, Poland, 7 - 09 May 2018

İŞLEM MALİYETİ TEORİSİYLE ORGANİZASYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (OUTSOURCING)

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.56-63

Vekalet Teorisine Göre Örgüt Neden Var?

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.86-92

VEKALET TEORİSİNE GÖRE ÖRGÜT NEDEN VAR?

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.86-92

İŞLEM MALİYETİ TEORİSİ İLE ORGANİZASYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ( OUTSOURCING)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLİCY, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.56-63

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE DENETİMİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ

İnternational Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018

Bilgisayar Teknolojilerinin Eğitim Ortamlarında Kullanılması Yöntemler ve Karşılaşılan Sorunlar

INTERNATİONAL SCİENCE AND TECHNOLOGHY CONFERENCE, Pietersburg, South Africa, 2 - 04 September 2015

Books & Book Chapters

GENEL MUHASEBE

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014

Expert Reports

BİLİRKİŞİ RAPORU 2018-388

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.5, Kocaeli, 2018

BİLİRKİŞİ RAPORU 2018-104

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.5, Kocaeli, 2018

Metrics

Publication

21