Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rekreatif Amaçlı Espor Yapan Bireylerin Espora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi

4th International Recreation and Sports Management Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2023

Boks Ring Halatlarının Ergonomik Açıdan Hakem Puanlamasına Etkisi

III. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON ve DANS KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 14 June 2020

Performans Yönetimi Ölçeği’nin (PYÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması

III. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 June 2020

Brief Study: Physical Education And Sports For Disabled, At Institutional Level, In Romania And Turkey

13th FIEP European Congress, 29th FIEP World Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2018

Safety Risk Management in Outdoor Activities

ERPA International Congress on Education, 28 June - 01 July 2018

Sport Performance in Turkey

The International Scientific Conference “10. Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Romania, 23 - 24 November 2017

INVESTIGATION OF THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF STAFF WORKING IN ISTANBUL PROVINCIAL YOUTH AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORATES

The International Scientific Conference “10th. Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Romania, 23 - 24 November 2017

NEW APPROACHES IN SPORT ENGINEERING EXAMINATION OF UEFA STADIUM CRITERIA

The International Scientific Conference “ 10th. Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Romania, 23 - 24 November 2017

Risk Management in Park and Recreational Activities

3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017

Risk Management in Park and Recreational Activities

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.1006-1011 Sustainable Development identifier

Research of sport and physical Education in the society life of Pergamon

USES (Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi), Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015

VOLUNTEER MANAGEMENT STRATEGIES in SUMMER OLYMPIC GAMES The Period from Sydney2000 to London2012

7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Romania, 14 - 15 November 2014

Comparison of Social Physical Anxiety Level of Judo and Wrestling Athletes

7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health., Pitesti, Romania, 14 - 15 November 2014, pp.51-54

Investigation of Sports, Health and Rehabilitatıon Applications in the Antique Period ’xxPergamon (Bergama) Example’xx

The 46 th Ichper Sd Anniversary World Congress Organizing Committee(WCOC’xx2005), İstanbul, Turkey, 9 - 13 November 2005

Pergamon (Bergama)Medeniyetinde Beden Eğitimi ve Spor Kültürünün İncelenmesi

4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 - 11 June 2005

The Understanding of Olympic Sports in the Civilization of Pergamon

13th International Congress on Physical Education and Sport, Greece, 20 - 22 May 2005

Before Candidature Process of Olympic Games ”Voluntary Human Resources Organization in Turkish Sport Federations”

8th International Congress Of The European Committee For Sport History, OLYMPIA, Greece, 25 - 28 September 2003

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması

II. Uluslararası Eğitim Teklonojileri Sempozyumu ve Fuarı Bilim ve Yürütme Kurulu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 October 2002

İzmit Örneğinde Semt Sahalarının Beden Eğitimi ve Spor Dersleri İçin Kullanımı

Uludağ Üniversitesi II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 December 2001

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

17

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals