Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Hitit Metinlerinde Akad Çağı İle İlgili Kayıtlar

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.38, no.66, pp.1-66, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hitit Mitolojisinde Tanrıların Yer Altına İnişi

Folklor/Edebiyat, vol.20, no.77, pp.21-34, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(m)haši

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.731-746, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hititler’in Hurri Tanrılarını Benimsemesinin Kronolojisi

9. Uluslararası Hititoloji Kongresi 01-07 Eylül 2014, Çorum., Çorum, Turkey, 1 - 07 September 2014, vol.1, pp.459-485

Hititlerde Karşı Büyü

3rd International Conference On The Changing World And Social Research Icwsr 2017, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017, pp.400-412

Hititçe Metinlerde Sakarya Irmağı

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – III / International Symposium on Gazi Süleyman Paşa & History of Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 25 March 2016, pp.193-206

Ortaköy Şapinuva Kazısında Bulunan Kol Biçimli Kaplar

VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri. Çorum 25-31 Ağustos 2008 / Acts of the VIIth International Congress of Hittitology, Çorum, 25-31 August 2008, 28 - 30 August 2008, vol.7, pp.457-478

Books & Book Chapters

Mezopotamya’dan Roma’ya Eskiçağ’da Yazının Dinsel-Büyüsel Anlamı

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, L. Gürkan Gökçek - Ercüment Yıldırım - Okay Pekşen, Editor, Değişim, İstanbul, pp.541-583, 2019

Hattuša’da Yukarı Şehir’in Sur Kapılarındaki Kabartmalar

in: Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Yiğit, Turgut, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.18-25, 2016

Taşçı A ve B Kaya Kaya Çizimleri

in: Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Yiğit, Turgut, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.165-170, 2016

Bir Anadolu Tanrıçası: Maliya

in: Studies in Honour of Ahmet Ünal Armağanı, Sedat Erkut - Özlem Sir Gavaz, Editor, Arkeoloji ve sanat, İstanbul, pp.317-331, 2016

Yazılıkaya Kabartmaları

in: Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Yiğit, Turgut, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.26-72, 2016

Öküztaş (Çift Başlı Boğa) Altarı ve İki Aslan Heykeli

in: Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Yiğit, Turgut, Editor, Bilgin Kültür sanat, Ankara, pp.95-99, 2016

Ortaköy Kabartması

in: Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Yiğit, Turgut, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.93-95, 2016