Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2018 Assistant Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Postgraduate Konjenital Genitoüriner Sistem Anomalileri

 • Postgraduate Üriner inkontinans

 • Postgraduate Yabancı cisim yutma ve koroziv özofajit

 • Postgraduate Çocuklarda karın ağrısına yaklaşım

 • Postgraduate Karın ön duvarı ve toraks duvarı patolojileri

 • Postgraduate Sıvı Elektrolit ve TPN

 • Postgraduate VUR ve obstruktif üropatiler

 • Postgraduate Nöroblastom ve Wilms tümörü

 • Postgraduate İnguinal kanal patolojileri