Education Information

Education Information

  • 2010 - 2016 Doctorate

    Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    Malathionun atık katalitik konvertör katalizörlüğünde ıslak hava oksidasyonu prosesi ile arıtımı; kinetik ve termodinamik parametrelerin incelenmesi ve yüzey yanıt sistemi ile optimizasyonu

    Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı