Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THALES ve MEZOPOTAMYA BİLİMİ ÇERÇEVESİNDE BİLİM TEORİSİNDEKİ METODOLOJİK DÖNÜŞÜMLER

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.35, pp.221-234, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEWEY’İN PRAGMATİZMİ(Hegelci ve Marxist Metafiziklerle Rol Paylaşımıİçinde)

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.22, pp.351-367, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Logical Limits and The Ontological Principle of The Idea of University

Kaygı, no.24, pp.63-90, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodern Technique

The Holistic Approach to Environment, vol.5, no.3, pp.151-162, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self and Civilisation I The Absolute Totality of Archaic Era

Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, no.2, pp.39-56, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kant ve Hegel Diyalektiklerinde Rol Değişimi

(FLSF) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.18, pp.231-244, 2014 (Other Refereed National Journals)

Varlık Yokluk Arasında Universitasın Tarih Üstü Sentezi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.23, pp.163-184, 2012 (Other Refereed National Journals)

Varolamamışlık Şüphesi

Felsefelogos, vol.1, no.20, pp.115-137, 2003 (Other Refereed National Journals)

Erdem Kuramının Bilinç Felsefesinde Temellendirilişi

Felsefelogos, vol.3, no.19, pp.27-41, 2002 (Other Refereed National Journals)

Modern Felsefenin Büyükbabası Nicolas Cusanus

Felsefelogos, vol.2, no.18, pp.127-136, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZİHİN FELSEFESİNDE KÜMELER MATEMATİĞİNE DAYALI YENİ BİR BİLİNÇ TEORİSİ: ANTROPOGONİA

INTERNATİONAL AGEAN SYPOSIUM ON INNOVATİVE INTERDISIPLINARY SCIENTIFIC REARCHES, İzmir, Turkey, 26 - 27 March 2019, vol.1, pp.1-546

DİYALKETİK-APODİKTİK TASIM BAĞLAMINDA , BULUŞ VE ÖĞRENME MANTIĞI

INTERNATİONAL AGEAN SYPOSIUM ON INNOVATİVE INTERDISIPLINARY SCIENTIFIC REARCHES, İzmir, Turkey, 26 - 27 March 2019, vol.1, pp.1-546

“Antropogonia: A New Cartesian Standing Point ForPhilosophy

XIV. European Conference on Social and Behavioral Science, 23 - 26 August 2017

Doğu ve Batı Metafizikleri Arasındaki Mantıksal Farklar ve Bilinç Kuramına Yansımaları

I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 29 September - 01 October 2017

A New Transcendental Dialectic Between Kant and Hegel

XXIII. World Congress of Philosophy, ATİNA, Greece, 4 - 10 August 2013

Savaş veBarış Etiği

5. İstanbul Felsefe Günleri, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2005

Books & Book Chapters

FİLOSOFOS’xxUN ”ARALIK”INDA BETÜL ÇOTUKSÖKEN

in: FELSEFEYE GİRİŞ YOLLARI, AHU TUNÇEL, ZEKİYE KUTLISOY, GÜNCEL ÖNKAL, Editor, PAPATYA BİLİM, İstanbul, pp.80-85, 2018

Bilim, Felsefe ve Üniversite

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016

Felsefeye Çıkış

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2014

Yasallığın Yasallığı

in: Vecdi Aral a armağan, Mustafa Çakır, Editor, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kocaeli, pp.79-86, 2003