Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An Artificial Neural Network Approach to Assess the Weathering Properties of Sancaktepe Granite

GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, vol.32, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ İÇİN E ÖĞRENME İÇERİĞİ GELİŞTİRME VE SUNMA DENEYİMİ

Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, no.3, pp.281-287, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentleri ve Çevreyi Bekleyen Tehlike . Kuraklık

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 16 - 18 October 2018, vol.1, pp.183-192

Su Kayıplarını azaltmada Yenilikçi Bir Yaklaşım : Yıkıcı Olmayan Yöntemler

Uluslarası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 March 2016 - 24 March 2018, vol.1, pp.445-452

Land Use Evaluation of Kocaeli Main Campus Area

ERSA European Regional Science Association Symposium, 26 August 2016 - 02 August 2000

Quarrying and Sustainability during Urbanization Gebze District Case

51st ERSA European Regional Science Association Congress, 30 August - 02 September 2011

A Comparison of Grading Models for Neighborhood Level of Family Housing Units

51st ERSA European Regional Science Association Congress, 30 August - 02 September 2011

Karbonat Çimentolu Kumtaşlarının Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İlişkisi

”, IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 October 2008

Residential Area Development Decisions Incorporating Geology and Planning

48 th ERSA Congress of the European Regional Science Association, 23 - 27 August 2008

Evaluation of Student Demands for Residential Area Development in Kocaeli

48 th ERSA Congress of the European Regional Science Association, 23 - 27 August 2008

An Integrated Study on Urbanization and Water Sources in İzmit Basin Kocaeli

47th ERSA Congress of the European Regional Science Association, 29 August - 02 September 2007

RMR Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi için Bulanık Mantık Yaklaşımı

Bilimde Yeni Yontemler Sempozyumu-BMYS2005, Turkey, 16 - 18 November 2005

Yeraltısuyu Havzalarının Korunması İzmit Havzası Örneği

Su ve Çevre Sempozyumu, Turkey, 02 June 1997, pp.331-338

Causes and Effects of Decreasing Groundwater Level in İzmit Basin and Protection Methods

International Symposium on Geology and Environment, İstanbul, Turkey, 05 May 1997, pp.232