Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mülteci Statüsünün Kazanılmasında Haklı Nedene Dayanan Zulüm Korkusuna Kaynak Teşkil Eden Nedenler

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar, Hukuk ve Toplum Merkezi Konferanslar III, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 05 November 2019

Mülteci Statüsünün Kazanılmasında Belirli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet Şartı Bakımından Kadın Olmak

7 th International Conference on Gender Studies, Gender, Space,Place&Culture (7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı: Toplumsal Cinsiyet, Mekan, Yer &Kültür, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 10 October 2019, pp.30

Evlat Edinme Ehliyetine Uygulanacak Hukukun Tespitinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Milletlerarası Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 February 2019, vol.14, pp.1263-1292

Books & Book Chapters