Publications & Works

Articles Published in Other Journals

POTANSİYEL KARAR VERİCİLERİN ETİK DIŞI KARAR VERME EĞİLİMİNİN HİLE ÜÇGENİ VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Emeğin Mesleki Stres ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi: Tur Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (anemon), 2018 (Other Refereed National Journals)

İhtiyaç Yönelimli Girişimcilik ve Kars Örneği

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Integrated Model Recommendation about Team PerformanceMeasurement and Evaluation

International Journal of Business and Management, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job Insecurity and Burnout The Moderating Role of Employability

European Journal of Business and Management, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Ambition Internal Locus Of Control And Innovativeness On Self Perceived Employability

Research Journal of Business and Management, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişim Çağında İşin Yeniden Tasarımı ve İKY de Yeni Eğilimler

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAU İİBF) Dergisi, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yahudi Hıristiyan Ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.73-94, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Ve Öğrenme Üzerinde Tartismalar Ve Kapsayici Bir Kavram Olarak Örgütsel Öğrenme Yönetimi

KMU İİBF Dergisi, no.15, pp.80-100, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

WORKING CONDITIONS AND WORK ENGAGEMENT: A RESEARCH ON VETERINARIANS

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai), 25 - 27 October 2018

Decent Work and Strategic HRM from The Sustainability Perspective

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 June 2018 - 28 June 2019 Sustainable Development

Duygusal Emeğin Mesleki Stres ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 June 2018 - 28 June 2019

An Investigation of Financial Unethical Decision Behaviors: In Terms of Fraud Triangle and Values

EconWorld2017@Rome/ International Conferance on Economics, 25 - 27 January 2017

Decent Work in the Turkish Employment Market

24th World Congress of Political Science, 23 - 28 July 2016 Sustainable Development

Entrepreneurship and Unemployability Giris imcilik ve I stihdam Edilemezlik

Econworld 2016, International Conference on Economics, 1 - 03 February 2016

The Effect Of HRM Practices On Employees Work Engagement And The Mediating And Moderating Role Of Positive Psychological Capital

British Academy of Management BAM2015 Conference, The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice, 8 - 10 September 2015