Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Rifampisin kulanımı sonrası gelişen akut böbrek hasarı”

0. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018

“Ertapenem ilişkili deliryum: olgu serisi”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018

“MHY9 ilişkili hastalıklar: farklı bir tablo farklı bir tanı”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018

“Genç erkek hastada multiple myelom”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018

IgA nefropatisi ve Hodgkin lenfoma birlikteliği”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018