Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük, Enformatik Bölümü

 • 2008 - 2014 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, REKTÖRLÜK, Enformatik Bölümü

 • 2001 - 2014 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

 • 1996 - 2009 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

 • 2001 - 2006 Dekan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Doktora Yapay Sinir Ağları

 • Yüksek Lisans 5239010 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • Doktora EBE501 YAPAY SİNİR AĞLARI (206800)

 • Yüksek Lisans EBE501 YAPAY SİNİR AĞLARI (206800)

 • Yüksek Lisans MATLAB VE SİMULİNK İLE İLERİ PROGRAMLAMA

 • Lisans YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • Lisans Computer Applications in Social Science

 • Lisans Computer Programming

 • Doktora MATLAB VE SİMULİNK İLE İLERİ PROGRAMLAMA

 • Lisans Basic Information Technology

 • Lisans EBB341 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (204199)

 • Lisans Numerical Analysis for Engineers