Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting the Conversion Ratio for the Leaching of Celestite in Sodium Carbonate Solution Using an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.53, sa.12, ss.4975-4980, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Copper Biosorption onto Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Seeds with MLR and ANFIS Models

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.52, sa.12, ss.4429-4435, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting optimum cure time of rubber compounds by means of ANFIS

MATERIALS & DESIGN, cilt.35, ss.833-838, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An assessment of total RMR classification system using unified simulation model based on artificial neural networks

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.20, sa.4, ss.603-610, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural network approach for predicting optimum cure time of rubber compounds

MATERIALS & DESIGN, cilt.30, ss.1685-1690, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of dielectric properties of insulator materials by means of ANFIS: A comparative study

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.195, ss.34-43, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİNMOODLE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.348, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ İÇİN E ÖĞRENME İÇERİĞİ GELİŞTİRME VE SUNMA DENEYİMİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, sa.3, ss.281-287, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi ile Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.1, sa.3, ss.102-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRME VERİLERİNİN WEB TARAYICI EKLENTİSİ İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE AKTARILMASI

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.1, sa.4, ss.102-108, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECINDE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLER

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.1, sa.2, ss.272-278, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİNDE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLER

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.272-278, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAVİGASYON SİSTEMİ İÇİN ARAÇ GÜZERGAHI BELİRLENMESİNDE GERÇEK ZAMANLI TRAFİK BİLGİSİ KULLANIMI

E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), cilt.7, sa.2, ss.488-496, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.3, sa.1, ss.53-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Artificial Neural Networks for Inflow Estimation of Yuvacık Dam Catchment Area

Advances in Intelligent and Soft Computing, cilt.91, ss.389-397, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalıtkan Malzemelerin Dielektrik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.20, sa.4, ss.455-462, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WEB-TABANLI GERÇEK-ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SIIF UYGULAMASI

7TH INTERNATIONAL CONGREE ON NEW TRENDS IN EDUCATION ICONTE 2016, 13 - 15 Mayıs 2016

Kapali Ortamlarda Bulunan Renkli Nesnelerin Gercek Zamanli Tespiti

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, cilt.1, ss.337-342

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ İÇİN E-ÖĞRENME İÇERİĞİ GELİŞTİRME VE SUNMA DENEYİMİ

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS INEDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS, 25 - 27 Nisan 2013, ss.75

GRAFİK KULLANICI ARAYÜZÜNE SAHİP MATLABPROGRAMLARININ TEK BAŞINA ÇALIŞTIRILABİLİR HALDEHAZIRLANMASI

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, October 4th - 6th 2012 GaziantepUniversity, GAZIANTEP- TURKEY, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2012, ss.286-291

Matlab Programlamanın Örün Web Tabanlı Eğitimi Ve Çevrimiçi Sınav Uygulaması

5th Int. Computer & Instructional Tech. Symp., Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.593-599

Yapay Sinir Ağları ile Kocaeli İlinin Puant Yük Tahmini

4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu EVK 2011, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2011

Programming and applying of the multiple product distribution system by using PIC 16F877A microcontroller

CompSysTech '09 Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, Ruse, Bulgaristan, 18 - 19 Haziran 2009

Feature extraction of speech signal by Genetic Algorithms-Simulated Annealing and comparison with Linear Predictive Coding based methods

8th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms (ICANNGA), Warszawa, Polonya, 11 - 14 Nisan 2007, cilt.4431, ss.266-275 identifier identifier

Computer Assisted Teaching Of Underground Power Cables Powcabgui For Graduate Students

WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Budapest, Macaristan, 16 - 17 Ekim 2006, cilt.3, ss.7-13

White and color noise cancellation of speech signal by adaptive filtering and soft computing algorithms

19th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, Hobart, Avustralya, 4 - 08 Aralık 2006, cilt.4304, ss.970-971 identifier

Self organizing map and associative memory model hybrid classifier for speaker recognition

6th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 26 - 28 Eylül 2002, ss.71-74 identifier identifier