Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KOCAELİ/ KARAMÜRSEL İLÇESİ KIRSAL YERLEŞMELERİÜZERİNE ANALİZLER: AVCIKÖY ÖRNEĞİ

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.9, ss.514-532, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel Süreklilik için Tipolojik Analizin Önemi: İzmit Merkez Geleneksel Konutları Örneği

Online Journal of Art and Design, cilt.6, ss.126-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Architectural Allegories in Lycian Tombs

History studies, cilt.10, ss.121-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESIGNING LIVABLE CHILDREN SPACES IN URBAN SPACE CHILD FRIENDLY STREETS AND TURKEY EXAMPLE

RECENT Industrial Engineering Journal, cilt.17, ss.356-366, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolektif Belleğin Kamusal alandaki İzleri İzmit Fevziye Yenicuma ve Çocuk Parkı

Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, ss.183-212, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transformation of Ancient Kerpe Port in the Black Sea

Portusplus Digital Review, cilt.1, ss.8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Revitalization of Old Neighborhoods of İzmit

HBRC Journal, cilt.6, ss.1-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Revitalization of Old Neighborhood İzmit

HBRC JOURNAL, cilt.6, ss.1-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmit in Kentsel Sit Alanında Mimari Tasarım Önerileri

KMİM, ss.86-89, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zaman Zaman İçinde Tarih Sanayi Kenti Kocaeli nin İçinde

Mimar-izm, ss.70-74, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belleğini Arayan Kent Bir Kentin Görün mey en Yüzü

Tasarım, ss.34-37, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Mimarlık ve Doğaya Öykünme Serüveni

Tasarım, ss.132-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Art Nouveau Mobilyasında Sembolist Temalar

Arredamento Mimarlık, ss.126-128, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Başarılı bir öykü: Toplum okulları

Arredamento Mimarlık, ss.112-116, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANA TANRIÇA KÜLTÜ VE TEMSİLİYET

ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019, cilt.1, ss.453-466 Creative Commons License

KENTİN DEĞİŞEN AURASININ ÇARŞI-PAZAR ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: ADAPAZARIÖRNEĞİ

ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ II, Mardin, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019, cilt.1, ss.436-452 Creative Commons License

Revitalization of One of the Main Streets of İzmit

Livenarch III Contextualism in architecture 3rd International Congress, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2007, cilt.2, ss.427-437

EXHIBITION SPACES IN THE CONTEXT OF REPRESENTATION OF ARCHITECTURE: TRANSFORMATION OF WAREHOUSE 5 OF ISTANBUL

S.ARCH : The 6th International Conference on Architecture Built Environment AWARDs 2018, VENEDİK, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, cilt.1, ss.733-746

PUBLIC SPACES AS A PLACE OF MEMORY: THE CASE OF IZMIT FEVZIYE PARK AND ITS SURROUNDINGS

ICONARCH III INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE MEMORY OF PLACE IN ARCHITECTURE AND PLANNING, Konya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.342-354

Kollektif Bellek Kent Belleği ve Sokaklar İzmit Merkez Geleneksel Sokakları

Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014, cilt.3, ss.1555-1569

Yerel Kimlik Arayışı: Kocaeli Maşukiye Örneği

UPAD 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.2, ss.933-948

Yerel Kimlik Arayışı Kocaeli Mşukiye Örneği

1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, ss.933-948

Physical and Social Change and Transformation in Traditional Houses of İzmit

ISVS-7 RE-ASSESMENT OF VERNACULAR ARCHITECTURE, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, cilt.2, ss.849-862

The Bologna Process of Kocaeli University On Experience of Faculty of Architecture and Design

11th International :Conference ”Standardization, Protypes and Quality: a Means of Balkan Countries Collaboration, , Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 9 - 11 Eylül 2014, cilt.1, ss.105-116

TEMEL TASARIM EĞİTİMİ VE DİSİPLİNLER ARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ TEMEL TASARIM STÜDYO ÇALIŞMALARI

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.55-65

Temel Tasarım Eğitimi ve Disiplinlerarası İletişimin Önemi Temel Tasarım Stüdyo Çalışmaları

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını SempozyumU, Konya, Türkiye, 25 Kasım 2010 - 27 Kasım 2007, cilt.1, ss.55-65

REQUALIFYING OLD NEIGHBORHOODS OF İZMİT WORKS OF ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

IAPS 2009 Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places For New Uses, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.124-125

İzmit’in Tarihi Dokusunun Sürdürülebilirliği Üzerine Tasarım Önerileri Mimari Tasarım Stüdyo Çalışmaları

IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Ulusal Sempozyum 1: KENT, KÜLTÜR VE KONUT, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2007, ss.41-42

Sokaklar ve Değişen Yaşam Kültürü İzmit Kapanca Sokak ve Çevresi Örneği

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2006, cilt.1, ss.271-284

Öğrenme Mekanı Olarak Dolaşım Alanları

V. International Educational Technologies Symposium, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, cilt.2, ss.634-639

Mimarlığın Temel Taşı Olarak Temel Tasarım Eğitimi

V. International Educational Technologies Symposium, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, cilt.2, ss.432-437

Öğrenme Mekanı Olarak Dolaşım Alanları Koridorlar Avlular Öğrenci Caddeleri Sokaklar

V. International Educational Technologies Symposium, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, cilt.2, ss.634-639

3 Binyılda Eğitim Mekanı Planlaması Eğitim Anlayışı İlişkisi 8 Yıllık Temel Eğitim Okulları Üzerine Bir İnceleme

4th International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004, cilt.1, ss.1-8

Bilgi Teknolojilerinin Öğretim Alanı Planlamasına etkileri İlköğretim Okullarının Derslik ve Kütüphane Mekanları Örneğinde

IV. International Educational Technology Symposium, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004, cilt.1, ss.110-118

Vernaküler Mimari Örneğinde Yüzeysel Değişimlerin Cephelere Yansıması ve Kullanıcıların Yorumları

Kuram ve Uygulama-Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 1999, ss.183-194

Symbolism an art Nouveau Furniture

1st International Furniture Congress, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 1999 - 17 Ekim 1998, cilt.1, ss.119-132

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim ve Sosyal BilimlerdeYeni Araştırmalar

Geleneksel Kent Merkezlerindeki Çok KatmanlılıkVe Sembolleri: İzmit Kent Merkezi Örneği, Prof. Dr. Bülent OKURDr. Gül Banu DAYANÇ KIYATDr. Ebru ATEŞOK, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.373-398, 2019 Creative Commons License

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar

Edebiyat ve Mimarlık Arasında Bir Kavram Etkileşimi:Mythos, Dianoia, Ethos, Prof. Dr. Bülent OKURDr. Gül Banu DAYANÇ KIYATDr. Ebru ATEŞOK, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.95-109, 2019 Creative Commons License

Edebiyatta Mimarlık

Mimarlıktan ilham alan romanlar/mimarlığa ilham veren romanlar : Bir okuma deneyiminin mekan-zaman-insan-toplum bağlamında aktarımı Esir Şehrin İnsanları, Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal erdoğan, Editör, YEM Yayın, İstanbul, ss.214-220, 2016

Edebiyatta Mimarlık

Bilimkurgu ve distopyalar: Stanislaw Lem’xxin ideal toplum, ideal kent- ideal insan kurgusu Yıldızlar’xxdan dönüş üzerine, Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan, Editör, YEM YAYIN, İstanbul, ss.395-405, 2016

Tarihi İzmit Kent Merkezi Mahalleler Sokaklar Mimari Eserler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 20, İstanbul, 2011

Tarihi İzmit kent merkezi geleneksel konutları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 21, İstanbul, 2011

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TARİH GÜNLERİ 1

1923-1950 YILLARI ARASI TURKiYE MiMARLIGI’NA BiR YOLCULUK, ŞENER AKSU, Editör, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Kocaeli, ss.184-202, 2005