Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2012-2017 Yılları Arasında Kadınlarda Görülen Kanser Türleri ve Sıklığı:Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-21, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Postpartum Kanama Miktarını Belirlemede Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.6, pp.84-90, 2019 (Other Refereed National Journals)

“Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği”nin Türkçe’ye Uyarlanmasi Ve Faktör Analizi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.11-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of the PAP Smear Test Status of Women andAffecting Factors

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1231-1238, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Opinions of midwives and obstetricians about the episiotomy

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS, vol.7, no.3, pp.41-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sistematik inceleme: Premenstural sendrom

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.4, no.1, pp.565, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebelerde Meslek Hastalıkları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Sosyal Blilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.536-546

Kadın Sağlığında Apiterapinin Yeri

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

MENAPOZAL DÖNEME YENİ BİR YAKLAŞIM: HOMEOPATİ

1.uluslararası-2.ulusal istanbul ebelik günleri, 26 - 28 April 2018

EBELİK BAKIMINDA KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

1.uluslararası-2.ulusal istanbul ebelik günleri, 26 - 28 April 2018

Sexual Dysfunction in Postpartum Turkish Women: Its Relationship with Depression and Some Risk Factors

5th International Conference Quality and Its Perspectives with subtitle Multidisciplinary Approach to Patient Care, PRAG, Czech Republic, 18 - 19 April 2018 Sustainable Development

2012-2017 yılları arasında kadınlarda görülen kanser türleri ve sıklığı: Bir üniversite hastanesi örneği

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018 Sustainable Development

Sistematik İnceleme: Premenstural Sendrom

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.565

Postpartum Kanama Miktarını Belirlemede Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2017

LOHUSALARIN POSTPARTUM DÖNEM YAKINMALARININ BELİRLENMESİ

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017

OBEZİTE, KADINLARIN KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARINA KATILIMLARINDA BİRENGEL Mİ?

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017 Sustainable Development

Ebelikte Erkekler

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 April - 22 September 2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri ile Şiddet Eğilimi İlişkisi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 14 - 15 April 2017, pp.487-488

Books & Book Chapters

Health Studies

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publications Limited, pp.317-327, 2019

Midwifery and Occupational Diseases in Turkey

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, SARIİPEK Doğa Başar, YENİHAN Bora, FRANCA Valentina, Editor, Printed in India, London, pp.259-267, 2019

Antenatal Değerlendirme

in: Doğum Öncesi Dönem ve Bakım, Hacer Karanisoğlu, Saadet Yazıcı, Tülay Yılmaz, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.117-144, 2016