Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Fıstıklı (Armutlu-Yalova) Granitoyidinin jeokimyası

bulletin for earth science, 2000 (Other Refereed National Journals)

Cürek Divriği Granitoyidinin petrografik ve petrolojik özellikleri

KOÜ Yeraltı Araştırma Birimi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.1, pp.99-110, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karabiga Çanakkale Granitoyidinin Jeokimyasal Özellikleri

ME 10. yıl sempozyumu, Mersin, Turkey, 15 - 18 October 2003