Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Koyun hidroksiapatit esaslı kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Düşük kil içerikli üretilen anortit bazlı vitrifiye seramiklerinde organik bağlayıcı ilavesinin ham mukavemet üzerine etkisi

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English