Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Kocaeli University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  MPO, ABCB1 ve MnSOD Gen Polimorfizmlerinin Meme Kanserli Hastalarda Kullanılan Anthracycline Tedavisine Etkisinin Araştırılması Sustainable Development

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2011 Postgraduate

  Kükürtdioksit'in Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli)