Ögrenim Bilgisi


Doktora
2010 - 2018
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yüksek Lisans
2002 - 2007
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Aracı kuruluş itibarının halka arz performansına etkisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018
Yüksek Lisans, İlk halka sunumlarda pay senetlerinin kısa dönem performansı ve İMKB’xxde bir uygulama (1996-2006), Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2007

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi Dr.
2002 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Ödüller

 1. Çakır N., en iyi 2. bildiri, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, Temmuz 2007

Tasarlanan Programlar

Çakır N., Ön Lisans, MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASALARI, 2003 - Devam Ediyor

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler
  Küçükkocaoğlu G., Çakır N.
  İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.2320-2339, 2021 (Hakemli Dergi)
 2. HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ 2 : KURAMSAL DEĞERLENDİRME
  Küçükkocaoğlu G., Çakır N., Kapucu H.
  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.778-808, 2019 (Hakemli Dergi)
 3. HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ
  ÇAKIR N., KÜÇÜKKOCAOĞLU G.
  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.4, ss.924-955, 2018 (Hakemli Dergi)
 4. İLK HALKA ARZDA SICAK VE SOĞUK PİYASALAR
  ÇAKIR N., KÜÇÜKKOCAOĞLU G., KAPUCU H.
  Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.695-708, 2017 (Hakemli Dergi)
 5. Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan`da Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Yolları
  ÇAKIR N., YÜKSEL OKTAY E.
  AKADEMİK BAKIŞ, 2005 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SON YİRMİ YILI (2000‐2020) TÜRKİYE – ÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
  Çakır N., Küçükkocaoğlu G.
  SİYASAL KİTAPEVİ, Ankara, 2022
 2. EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL 100ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  ÇAKIR N., PEHLİVAN Ç.
  Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, MUSTAFA ÇAKIR, Editör, Legal Yayıncılık A.Ş., Samsun, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. The Role of Legal Systems on Economic and Financial Development: An Examination of Common Law, Civil Law, and Mixed Law (Islamic Law) Systems
  KÜÇÜKKOCAOĞLU G., ÇAKIR N., GÖKSU G.
  4. international conference on islamic finance and accounting, Gaziantep, Türkiye, 23 Kasım 2023
 2. Endeksler Düzeyinde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri
  Çakır N., Göksu G., Küçükkocaoğlu G.
  25. FİNANS SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2022, ss.306-327
 3. From Banking Sector Credits to GDP Growth: An ARIMA Example
  Alıcıoğlu Y., Çakır N.
  25. FİNANS SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2022, ss.457-465
 4. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME
  Çakır N.
  INTERNATINONAL CONGRESS ON LAW, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2022
 5. EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL 100ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  ÇAKIR N., PEHLİVAN Ç.
  Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.665-674
 6. İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar
  Çakır N., Küçükkocaoğlu G., Kapucu H.
  16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017
 7. İMKB’deki İlk Halka Sunumlarda Düşük Fiyatlama ve Pay Senetlerinin Kısa Dönem Performansı: 1996 - 2006
  Çakır N., Kapucu H.
  11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2007, ss.49-66

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
2003 - Devam Ediyor Program Koordinatörü Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

İŞLETME FİNANSI, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI II, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
İŞLETME FİNANSI II, Ön Lisans, 2023 - 2024
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, Ön Lisans, 2023 - 2024
İŞLETME FİNANSI, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
BORSA, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2021 - 2022, 2019 - 2020
KARİYER PLANLAMA, Ön Lisans, 2023 - 2024
TEMEL ANALİZ, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
YÖNETİM MUHASEBESİ, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
YÖNETİM MUHASEBESİ, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
TEKNİK ANALİZ, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
İŞLETME FİNANSI I, Ön Lisans, 2023 - 2024
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI I, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
FİNANSAL OKURYAZARLIK, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
RİSK VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Ön Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ, Ön Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2017 - 2018
MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Ön Lisans, 2020 - 2021
FİNANSAL YÖNETİM, Ön Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
MALİYET MUHASEBESİ, Ön Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
EXCELLE FİNANS UYGULAMALARI, Ön Lisans, 2019 - 2020
MALİYET MUHASEBESİ I, Ön Lisans, 2020 - 2021
MUHASEBE DENETİM, Ön Lisans, 2019 - 2020
TOPLUMSAL DUYARLILIK, Ön Lisans, 2019 - 2020
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ VE VERGİLENDİRME, Ön Lisans, 2018 - 2019

Bilimsel Hakemlikler

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2021

Metrikler


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

4. ULUSLARARASI İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBE KONGRESİ, Katılımcı, Gaziantep, Türkiye, 2023
25. FİNANS SEMPOZYUMU, Katılımcı, Burdur, Türkiye, 2022
25. FİNANS SEMPOZYUMU, Katılımcı, Burdur, Türkiye, 2022
16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2017
11.ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU, Katılımcı, Zonguldak, Türkiye, 2007

Davetli Konuşmalar

Sürdürülebilir Gelecek İçin Kadın, Seminer, PMI TURKEY Women In Projects, Türkiye, Haziran 2022

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik, Finans Ekonomisi, İşletme

Akademi Dışı Deneyim

Ticari Kuruluş Özel, Demirbank T.A.Ş., YATIRIM
DEMİRYATIRIM A.Ş.
MEKSA MENKUL DEĞERLER