Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1976 - Devam Ediyor Lisans Çift Anadal

    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

  • 1976 - 1982 Lisans Çift Anadal

    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

  • 1976 - 1982 Lisans Çift Anadal

    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye