Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ev İçi Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Emek Süreci

Söke İşletme FakültesiPriene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Çalışanlarının Toksik Liderlik Konusundaki Algıları

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.128

Sağlık Çalışanlarının Toksik Lİderlik Konusundaki Algıları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.128

Örgütsel Sinizm, İş Stresini Tetikler mi?

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.120

Books & Book Chapters

Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: SağlıkSektöründe Bir Araştırma

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.45-58, 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK KONUSUNDAKİ ALGILARI

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-212, 2018