Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI DEVLET VE TOPLUM HAYATINDA HİJYEN (HIFZISSIHHA)

Hijyen Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.81

Boşnakların Karamürsel Kazasına Göçü ve Kurulan Yeni Hayatlar

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 3 - 05 April 2015

Osmanlı Dönemi İzmit Bölgesinin Sosyal Ve Ekonomik Hayatında Rumlar

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu, 8 - 10 March 2019

Orhan Gazi Gemici Vakfından Osman Gazi Köprüsüne İzmit Körfez Geçişi

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, 9 - 11 March 2018

Osmanlı Dönemi İzmit’in Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Hayatında Ermeniler

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 2 - 04 May 2014

Ahmet İhsan (Tokgöz) Ve Asya’da Düşsel Bir Yolculuk

XX. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, 25 - 27 April 2011

XX. Yüzyıl Başlarında İzmit’te Salgın Hastalıklarla Mücadelede Aşı Çalışmaları

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2014, pp.955-969 Sustainable Development

İzmit’te Ermeni Matbaaları Ve Basın-Yayın Faaliyetleri (1847-1915)

I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 2 - 04 May 2012

19. Yüzyıldan Günümüze Gerçekleştirilemeyen Bir Proje İzmit – Karadeniz Ereğli Demiryolu

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, 20 - 22 April 2006

Books & Book Chapters

Arşiv Belgeleri Işığında Ahmed İhsan (Tokgöz) ve Basım Faaliyetleri

in: Servet-i Fünun Dergisi ve Servet-i Fünun Topluluğu Edebiyatı, Kurt, Ali, Editor, Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli, pp.15-67, 2020

Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Taşra Teşkilatı

in: Osmanlı Tarihi (Siyasi Tarih-Kültür ve Medeniyet) 2 Cilt, Selim Hilmi Özkan, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.245-275, 2019

Kocaeli Bölgesine Yapılan Göçler ve Kentin Toplumsal Yapısına Etkisi

in: Göç, Mültecilik ve İnsanlık, Uluslararası Akademik Tebliğler- 2 cilt, Prof.Dr.Haluk Selvi,Prof.Dr.İbrahim Şirin, Editor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kocaeli, pp.47-68, 2018 Sustainable Development

1886 Arslanbey Köyü Yangını ve Yapılan Yardımlar

in: Türk Tarihine Dair Yazılar, Prof.Dr.Üçler Bulduk’a Armağan, Prof.Dr.Alpaslan Demir, Editor, Gece Kitaplığı , Ankara, pp.651-675, 2017

16. ve 17. Yüzyıllarda Kocaeli Bölgesinde Bir Çepni Köyü

in: Kartepe Kitabı, Cilt I, Doç.Dr.Işıl Altun, Editor, Kartepe Belediyesi Yayınları , Kocaeli, pp.177-210, 2014

İzmit’te Ermeni Yerleşiminin Başlangıcı ve Ermeni Yerleşim Yerleri

in: Tarihte Türkler ve Ermeniler, Prof.Dr. Mehmet Metin Hülagü vd., Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.27-50, 2014

Metrics

Publication

22

Project

2

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals