Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

IT, Bilişim teknolojileri, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013

Dissertations

Doctorate, Argumentation skills and conceptual knowledge of undergraduate students in a physics by inquiry class, Ohio State University, Teaching And Learning, Stem, 2008

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Natural Sciences, Education in Natural Sciences, Education in Physics

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2018 - Continues
Assistant Professor, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2010 - 2018
Research Assistant, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2003 - 2010

Courses

Özel Öğretim Yöntemleri 2, Undergraduate, 2020 - 2021
Bilimsel araştırma Yöntemleri, Undergraduate, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Undergraduate, 2020 - 2021
Fizik 3, Undergraduate, 2019 - 2020
Öğretmenlik Uygulaması, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Bilimin Doğası ve Tarihi, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Undergraduate, 2019 - 2020
Argümantasyon, Postgraduate, 2019 - 2020, 2016 - 2017
Yüksek Lisans Seminer, Postgraduate, 2019 - 2020
Fizik-1, Undergraduate, 2016 - 2017
Fizik II, Undergraduate, 2016 - 2017
Özel Öğretim Yöntemleri 1, Undergraduate, 2016 - 2017
Fen Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler, Postgraduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Acar Ö., LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN DOĞASI ANLAYIŞLARI, FEN ÖĞRETİMİ ALGILARI VE FEN BAŞARILARININ İNCELENMESİ, Postgraduate, T.KAYA(Student), 2023
Acar Ö., ARGÜMANTASYON VE YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÇEVRİM İÇİ ÖRNEĞİ, Postgraduate, Z.AZAKLI(Student), 2022
Acar Ö., Fen başarısı farklı okullarda öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi ve cinsiyet açısından incelenmesi, Postgraduate, K.ORDU(Student), 2021
Acar Ö., FARKLI FEN BAŞARISINA SAHİP ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKEN MODELLERİNİN İNCELENMESİ, Postgraduate, G.ÇELİK(Student), 2019
Acar Ö., Aynalar konusunun öğretiminde FeTeMM yaklaşımının öğrencilerin beceri, tutum, yaratıcılık ve öğretim hakkındaki görüşlerine etkisi, Postgraduate, B.DURMAZ(Student), 2018
Acar Ö., Elektrik enerjisi ünitesinin FeTeMM ve argümantasyona dayalı işlenmesinin öğrencilerin yaratıcılık, tutum, beceri ve öğretim hakkındaki görüşlerine etkisi, Postgraduate, Z.BAYDAR(Student), 2018
Acar Ö., Argümantasyon öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin madde ve ısı ünitesine yönelik kavramsal anlama, bilimsel düşünme ve bilimin doğası anlayışları üzerine etkisi, Postgraduate, Z.TOLA(Student), 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ACAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK TUTUMLARININ, PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE FEN ÖĞRETİMİ ALGILARININ FEN BAŞARILARIYLA OLAN İLİŞKİSİ, 2018 - 2019
ACAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, FEN BAŞARI DÜZEYİ FARKLI OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİNİN FEN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2015 - 2016
ACAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, ARGÜMANTASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN ÖĞRETMENLERE KAZANDIRILMASI, 2014 - 2015
Acar Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Yarışan Teoriler Öğretim Metodunun Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi, 2013 - 2014

Scientific Refereeing

PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS, Journal Indexed in SSCI, June 2023
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, May 2023
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, April 2023
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, December 2022
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Journal Indexed in SSCI, December 2022
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, October 2022
CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, Journal Indexed in ESCI, September 2022
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, July 2022
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, May 2022
EDUCATIONAL STUDIES, Journal Indexed in SSCI, March 2022
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, December 2021
Journal of Food Science Education, Journal Indexed in ESCI, March 2021
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, September 2020
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, July 2020
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SCI Journal, January 2020
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, November 2019
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, June 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, June 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, January 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, November 2018
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, October 2018
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, June 2018
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, January 2018
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, April 2017
Thinking Skills And Creativity, Journal Indexed in SSCI, March 2017
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, February 2017
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, January 2017

Scientific Consultations

TÜBİTAK, Other, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey, 2020 - 2020

Tasks In Event Organizations

Acar Ö., 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Scientific Congress, Trabzon, Turkey, Eylül 2016
Acar Ö., XI. ULUSAL FEN BĠLĠMLERĠ ve MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ KONGRESĠ, Scientific Congress, Adana, Turkey, Eylül 2014

Metrics

Scholarships

YLS, YOK, 2004 - 2009

Awards

Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , June 2020
Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , December 2014
Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , October 2010